Katolicka Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy SPSk im. św. Antoniego z Padwy

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Częstochowa
gmina: M. Częstochowa
miejscowość: Częstochowa

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły: św. Antoni z Padwy
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Katolicka Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy SPSk im. św. Antoniego z Padwy
Okólna 17/19
42-200 Częstochowa
Poczta: Częstochowa
telefon: 0343615696
fax: 0343615696
strona internetowa: www.szkolyspecjalnespsk.czt.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Katolicka Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy SPSk im. św. Antoniego z Padwy (Częstochowa), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 71
Liczba oddziałów: 7
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 7
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 10
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 5.02

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Częstochowa
gmina: M. Częstochowa